Lista aktualności Lista aktualności

Apel do właścicieli i opiekunów psów

Panujące bardzo trudne warunki życia dziko żyjących zwierząt, przy bardzo grubej pokrywie śniegu oraz liczne zgłoszenia przez mieszkańców oraz policję śmiertelnych przypadków dziko żyjącej zwierzyny, głównie saren, spowodowanych przez goniące psy, powodują potrzeba specjalnych działań.

Dlatego też proszę właścicieli i opiekunów psów o niewypuszczanie luzem swoich pupili poza teren ogrodzonej posesji. Goniące zwierzynę psy powodują też poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców, gdy przepędzają ją przez drogi publiczne.Informujemy również, że zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego właściciele zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta szkody oraz zgodnie z kodeksem wykroczeń art. 166 za puszczania psa luzem na polu i w lesie podlega karze grzywny do 500 zł.

Mając na względzie powyższe zwracamy się z apelem o dopełnienie obowiązków, jakie spoczywają na właścicielach zwierząt. Prosimy również o zabezpieczeniu swoich posesji przed ucieczką zwierząt, a także nienarażanie innych na agresywne zachowanie psa.

 

                                                                                  Nadleśniczy Nadleśnictwa Piwniczna

                                                                                                 Stanisław Michalik