Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie dotyczące procedur związnych z występowaniem ASF w Polsce

W dniu 8 lutego, w siedzibie Nadleśnictwa Piwniczna, odbyło się szkolenie dotyczące procedur związanych z występowaniem wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie naszego kraju. Szkolenie przeprowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu, Pan dr Mariusz Stein.

Głównym tematem szkolenia była opracowana przez Główny Inspektorat Weterynarii we współpracy z Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Procedura przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków”, która weszła w życie w dniu 22 stycznia 2018 roku. Celem tej procedury jest ujednolicenie działań związanych ze zbieraniem i utylizacją padłych dzików na obszarach, gdzie występuje lub może występować afrykański pomór świń.

Uczestnikom szkolenia przedstawiona została informacja o:

  • zasadach postępowania, koordynacji działań i odpowiedzialności poszczególnych urzędów, tj. Wojewody oraz Głównego, Wojewódzkich i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii,
  • ilości i rozmieszczeniu przypadków ASF u dzików oraz trzody chlewnej (mapa zasięgu wirusa),
  • zasadach BHP podczas prowadzonych poszukiwań w terenie,
  • procedurze pobierania próbek do badań laboratoryjnych,
  • unieszkodliwianiu tusz dzików, które nie mogą być zagospodarowane przez myśliwych na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze ochronnym,
  • zasady finansowania poszukiwań i bezpiecznego usuwania zwłok padłych dzików
  • zmianach w ustawie Prawo Łowieckie,
  • działaniach spoczywających na zarządcach i dzierżawcach obwodów łowieckich oraz współdziałaniu pomiędzy samorządami a Lasami Państwowymi,
  • nowym programie dotyczącym zwalczania ASF w Polsce.

W szkoleniu udział wzięli wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Piwniczna.