Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs "Leśne Inspiracje" - Zapraszamy.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie wraz z podległymi jej Nadleśnictwami oraz Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie, ogłaszają jubileuszową, X edycję Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”.

Tematem Przewodnim tegorocznego fotografowania małopolskiej przyrody jest „Las – Strażnik niepodległej”. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania oraz szacunku dla przyrody, potrzeby jej nieustannej ochrony, ukazanie bogactwa przyrodniczego Małopolski, a szczególnie lasów, uświadomienie i zrozumienie roli lasu w życiu Narodu – w duchowym i materialnym dorobku polskiej kultury, postrzeganie lasów jako ważnego elementu dziedzictwa narodowego, a także edukacja z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Fotografie na konkurs należy przesyłać (dostarczyć) do dnia 30 listopada br. na adres dowolnego z 16 nadleśnictw zgrupowanych w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – wykaz z danymi teleadresowymi nadleśnictw znajduje się poniżej w załączniku. Fotografie w kategorii skierowanej do pracowników jednostek organizacyjnych RDLP w Krakowie należy przesłać lub dostarczyć do sekretariatu RDLP w Krakowie, al. Słowackiego 17a.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap I – czyli pierwsza ocena zdjęć, odbywa się na poziomie Nadleśnictw RDLP, etap II – regionalny, odbywa się w siedzibie RDLP w Krakowie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca stycznia 2019 roku. Szczegóły konkursu są zawarte w Regulaminie X Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”.

Zapraszamy do udziału w konkursie!