Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie Rady Nakowo-Społecznej LKP Lasy Beskidu Sądeckiego

W dniu 26 października odbyło się spotkanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego"

Spotkanie rozpoczęło się w Leśniczówce - Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Roztoce Ryterskiej. Obrady rozpoczęły prezentacje podsumowujące miniony okres - 2017/2018 rok, w zakresie działań edukacji leśnej, promocji leśnictwa, współpracy z innymi podmiotami, inwestycjami, itp. Działania Nadleśnictwa Piwniczna przedstawił Nadleśniczy Stanisław Michalik, zakres działań Nadleśnictwa Nawojowa przedstawił Bartłomiej Sołtys - Zastępca Nadleśniczego, nadomiast Aleksander Kuszenin - Zastępca Dyrektora zaprezentował dokonania Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy. Po części kameralnej, uczestnicy spotkania udali się do Wierchomli, gdzie odbyło się spotkanie z Dyrekcją Hotelu "Dwie Doliny". Następnym etapem był wyjazd terenowy prezentujący budowę nowych obiektów wybudowanych przez Nadleśnictwo Piwniczna, tj. drogi stokowej "Pod Hale", obiektów małej retencji górskiej, wiaty turystyczno-edukacyjnej na Hali Łabowskiej. Przy okazji członkowie rady złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod pomnikiem Żołnierzy oddziału "Żandarmeria" Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej pod dowództwem Stanisława Pióro. Zakończenie i podsumowanie spotkania miało miejsce na placu turystyczno-edukacyjnym w Łomnicy.

Pod nieobecność przewodniczącego rady prof. Józefa Sulińskiego, spotkanie moderowali: Prof. Jrzy Lesiński oraz Nadleśniczy Stanisław Michalik.