Lista aktualności Lista aktualności

Pamiętajmy o dokarmianiu ptaków

W ostatnich dniach mocno sypnęło śniegiem i przyszły mrozy poniżej minus 10 stopni. W takiej sytuacji ptaki często nie są w stanie samodzielnie znaleźć sobie pożywienia, gdyż dostęp do niego jest znacznie utrudniony. Wtedy niezbędna staje się nasza pomoc.

Istotnym argumentem, przemawiającym za dokarmianiem ptaków, jest fakt, iż to także źródło radości dla nas. Karmnik ustawiony w pobliżu okna naszego mieszkania to wspaniała okazja do podpatrywania natury. Wielu z nas będzie zaskoczona różnorodnością ptaków, żyjących obok nas. Na co dzień przeważnie nie zwracamy uwagi na naszych skrzydlatych sąsiadów, tymczasem przy zimowej stołówce będziemy mogli przyjrzeć się ich, często barwnemu, upierzeniu, a także poznać zwyczaje, a nawet temperamenty rozmaitych gatunków ptaków. Dla dzieci takie obserwacje mogą zaowocować wielką pasją przyrodniczą, a przynajmniej uwrażliwi je na piękno przyrody i potrzebę jej ochrony.

Niestety niewiele osób wie jak karmić ptaki tak, aby im faktycznie pomóc, a nie zaszkodzić. Podając nieprawidłowy pokarm możemy im niechcący wyrządzić krzywdę, dlatego też dokarmiając ptaki musimy przestrzegać kilku zasad. Poniższa grafika powinna przybliżyć te zasady.