Lista aktualności Lista aktualności

Zmieniły się zasady szacowania szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku - ustawy z dnia 22 marca 2018 roku - prawo łowieckie, która wprowadziła zmiany m.in. związanymi z procedurami szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych, Nadleśnictwo Piwniczna informuje, że od dnia 1 kwietnia, podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków (forma pisemna) o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania jest organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Według nowego prawodawstwa szacowania dokunują zespoły składające się z przedstawicieli gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie którego wystąpiła szkoda. 

Całość procedur związanych z komunikacją personalną oraz obiegiem dokumentów w procedurze szacowania szkód łowieckich spoczywa na organach gmin właściwych na miejsce wystąpienia szkody.