Lista aktualności Lista aktualności

Wycieczka szkoleniowa niemieckich leśników

W dniu 2 sierpnia 2018 roku, gościliśmy na terenie Nadleśnictwa Piwniczna młodych niemieckich leśników z Nadrenii Północnej-Westfalii, kończących edukację w wyższej szkole leśnej.

Tradycją tejże szkoły jest tzw. „okres podróżowania”, który trwa około 2 miesięcy. Jest to czas, kiedy adepci leśnictwa odwiedzają inne kraje związkowe Niemiec oraz wybrane kraje europejskie, dzięki czemu mogą zapoznać się z różnorodnością struktur administracji leśnej, metodami kierowania oraz sposobami prowadzenia gospodarki leśnej. Jest to czas, w którym poszerzają swoje zawodowe horyzonty oraz mają niepowtarzalną okazję zapoznać się z wyzwaniami leśnictwa w różnych rejonach Europy, poznać leśników i ich pracę.

W ramach wizyty na terenie Nadleśnictwa Piwniczna stażyści leśni z Niemiec zapoznali się z następującymi zagadnieniami gospodarki leśnej, prowadzonej w trudnych warunkach beskidzkich gór:

  • przebudowa drzewostanów  świerkowych na jodłowe zarówno naturalnie jak i sztucznie - Leśnictwo Runek,
  • ochrona lasu przed zwierzyną - spałowanie, zgryzanie – Leśnictwo Runek,
  • popieranie domieszek w składzie gatunkowym młodego pokolenia lasu na przykładzie naturalnych odnowień jaworowych oraz ich ochrona przed zwierzyną – Leśnictwo Runek,
  • Schronisko PTTK „Bacówka nad Wierchomlą” - odpoczynek  i posiłek,
  • różnorodność form ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa Piwniczna, a w szczególności rezerwatów przyrody. Zwiedzanie rezerwatu „Las Lipowy Obrożyska” (ścieżka edukacyjna – Leśnictwo Majerz), jak również pomników przyrody (stanowisko języcznika zwyczajnego Phyllitis skolopendrium w Leśnictwie Roztoka Wielka),
  • drzewostany referencyjne  i ich rola w prowadzeniu gospodarki leśnej,
  • obiekty nasienne - drzewa doborowe lipy drobnolistnej w Leśnictwie Majerz oraz wyłączony drzewostan nasienny bukowy w Leśnictwie Roztoka Wielka,
  • dotychczasowa realizacja programu małej retencji górskiej na przykładzie zbiorników retencyjnych w Parku Ekologicznym Płazów i Gadów w Leśnictwie Roztoka Wielka oraz koncepcja realizacji II etapu programu w Nadleśnictwie Piwniczna,
  • obejrzenie typowej kancelarii leśniczego (wyposażenia) – Leśnictwo Roztoka Mała,
  • na zakończenie wizyta w Ośrodku Edukacyjny Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Sądeckiego” w Roztoce Ryterskiej, zakończona ogniskiem i poczęstunkiem.

Należy jeszcze dodać, że taka wycieczka szkoleniowa jest dla młodych leśników z Niemiec częścią ich dwuletniego stażu zawodowego. Wcześniej, przed wizytą u nas, odwiedzili tereny Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Nowy Targ i Krościenko.

 

Opiekunem i przewodnikiem ze strony nadleśnictwa był Maciej Gomułka – Inżynier Nadzoru.

 

Dziękujemy kolegom leśnikom z Niemiec, za wizytę i możliwość wymiany doświadczeń pod kątem wielu aspektów leśnych. Zapraszamy do ponownych odwiedzin.