Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC

Certyfikat FSC

W dniu 20 lutego 2019 roku, już po raz piąty, został nadany Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Certyfikat Gospodarki Leśnej FSC. Aktualny certyfikat posiada numer SFS-FM/COC-010065 i będzie obowiązywał przez najbliższe pięciolecie, tj. od 20 lutego 2019 do 19 lutego 2024 roku. Certyfikat ten potwierdza, że gospodarka leśna jest prowadzona przez Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowch w Krakowie, racjonalnie, przez właściwie przygotowanych specjalistów, w poszanowaniu praw pracowników i interesów lokalnej społeczności.

Spełnienie wymogów FSC przy prowadzeniu gospodarki polega między innymi na unikaniu stosowania pestycydów (poza szkółkami leśnymi), zachowaniu odpowiedniej ilości martwego drewna, ochronie rzadkich gatunków fauny i flory, dążeniu do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych.

Istotą certyfikacji FSC jest promocja prowadzonej gospodarki leśnej, która na zasadach równorzędnych uwzględnia aspekty ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze lasów i leśnictwa na całym świecie. Zasadniczym celem certyfikacji jest ocena zgodności prowadzonej gospodarki leśnej za Standardami Gospodarki Leśnej opracowanymiprzez FSC dla poszczególnych krajów lub regionów.

 

 


Certyfikat PEFC

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie otrzymała w dniu 13.11.2017 r. Certyfikat PEFC nr BVCPL/PEFCFM/04, zgodnie z kryterium oceny: PEFC PL 1003:2012v.2

Certyfikat został przysnany przez Bureau Veritas Polska Sp. z o. o., jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Certyfikation Polska. Jednostka ta zaświadcza, że System Zarządzania RDLP w Krakowie został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami kryteriów PEFC FM w zakresie wyżej wymienionej oceny. Zakres certyfikacji obejmował "Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie". Certyfikat ten jest ważny do dnia 12.11.2020 roku.  

PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. Te krajowe systemy muszą opierać się na międzyrządowych procesach promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.