Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają bardzo żyzne siedliska lasowe, które łącznie zajmują 97% powierzchni leśnej zalesionej. Siedlisko lasu górskiego (LG) zajmuje aż 74%, a lasu mieszanego górskiego (LMG) - 23%. Gatunkiem dominującym w drzewostanach nadleśnictwa jest buk - jego udział sięga 51%.

Udział siedlisk leśnych

  • las górski (LG) - 74%
  • las mieszany górski (LMG) - 23%
  • bór mieszany górski (BMG) - 2,6%
  • bór wysokogórski (BWG) - 0,4%

Udział gatunków lasotwórczych

  • buk - 50,86%
  • świerk - 19,64%
  • jodła - 15,62%
  • sosna - 7,46%
  • modrzew - 3,78%
  • olsza szara - 0,80%
  • lipa - 0,80%
  • jawor - 0,42%
  • grab - 0,33%
  • brzoza - 0,16%
  • jesion - 0,13