Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych HCFV

Monitoring obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych w 2017 r.

Położone na terenie Nadleśnictwa Piwniczna "Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych HCVF" stale są monitorowane. Monitoring prowadzą pracownicy terenowi nadleśnictwa, którzy na bieżąco śledzą i rejestrują wszelki zmiany jakie zachodzą w najbogatszych przyrodniczo drzewostanach.