Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

W malowniczej scenerii Doliny Popradu odbył się już po raz kolejny Bieg Honoru Virtuti Militari – Szlakami niezłomnych dla upamiętnienia Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. To bieg przeszkodowy, oparty na wydarzeniach historycznych II Wojny Światowej, wiele godzin szkoleń i zmagań skierowanych do amatorów i profesjonalnych biegaczy górskich, do pasjonatów rekonstrukcji historycznych i miłośników Beskidu Sądeckiego.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Zasady (regulamin) sprzedaży surowca drzewnego w Nadleśnictwie Piwniczna został wprowadzony w życie Zarządzeniem nr 2/2009 w dniu 5 stycznia 2009 roku, (z późniejszymi zmianami) pod nazwą „Wytyczne w sprawie wprowadzenia w życie zasad sprzedaży drewna i innych produktów, towarów oraz usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych z wykorzystaniem kas fiskalnych, oraz podmiotów gospodarczych i firm w ramach sprzedaży detalicznej” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.