Wydawca treści

Projekty środowiskowe

Przebudowa drzewostanów monkulturowych na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Sądeckiego"

W wyniku zrealizowanego już przedsięwzięcia, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansował działania mające na celu przebudowę drzewostanów monokulturowych na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Beskidu Sądeckiego.

Projekt obejmował następujący zakres prac:

  • Melioracje agrotechniczne – 128,25 ha,
  • Przebudowa drzewostanów (zakładanie upraw wraz z poprawkami) – 113,75 ha,
  • Grodzenie upraw – 5100 mb.